PLA A-B-C-…Z Per què costa tant implementar l’estratègia?

Hi ha molts factors i molt diferents. En aquest post em centro en un d’ells: Des de la direcció de vedades hi ha molta distància a la realitat de l’empresa. Si vols reflexionar sobre com impacta la teva realitat en la implementació de la teva estratègia, trobaràs en aquest article 4 aspectes clau per ajudar-te a dimensionar la teva distancia real.

Posant la lupa en les respostes podràs enfocar bé el teu PLA A i no haver d’ estar refent constantment el camí a recórrer, per implementar l’estratègia, la teva estratègia.

Una mica de context:

És comú tenir dificultats en implementar l’estratègia?

És una realitat que succeeix en moltes empreses: ens cansem de fer plans per implementar l’estratègia i revisar-los, ajustar-los i adequar-los un cop i un altre, o a més a més, no sempre acaben tots amb bons resultats. De fet, en varis estudis realitzats sobre el tema, es constata que prop el 90% de les empreses tenen dificultats per implementar les seves estratègies amb èxit.

Si en aquest punt li sumem l’actual situació de canvi tecnològic que està obligant a ser més efectius en les transformacions, ens trobem davant d’una situació de dificultat incrementada.

Com a reflexió sobre la velocitat del canvi tecnològic, John Chambers, el ex CEO de CISCO, deia que “Més d’ 1/3 dels negocis d’avui no sobreviuran en els propers 10 anys (…) el model de negoci no ha de subestimar al competidor del futur, no el del passat” en referència a la nova realitat amb la que cal conviure i en la que hi cal competir.

Per tant, si a les dificultats ja identificades li afegim una capa de pressió addicional respecte del temps que tenim per a transformar el nostre negoci, ens hem de posar “mans a l’obra” molt més ràpid i de forma més eficient del que potser ens hauríem plantejat.

Cal doncs no perdre temps en la implementació de l’estratègia, fent els projectes que toca, i a més a més, fent-los bé, amb resultats.

Per què costa tant?

Hi ha varies raons que s’interconnecten, i tenen a veure amb molts aspectes:

 • des de com s’expressa el “per a què” de l’estratègia, com s’expressen els objectius al llarg de l’organització, al com és reflecteix la raó de ser de l’empresa, la cultura;
 • des de la identificació dels projectes necessaris per implementar-la a com s’estructuren, com es planifiquen i executen, com s’enllacen amb l’operativa pròpia de l’empresa, com s’interioritzen en l’ organització les noves operatives;
 • des de com impacten a la situació actual i com es planteja la gestió de les diferències, dels canvis

En este post em vull centrar en un d’ells, el qual he pogut observar sistemàticament que sempre s’infravalora, i que té molt d’impacte: Conèixer el punt de partida real.

Tota planificació té un inici, un punt de partida. Tot viatge té un punt origen. Si està mal ubicat en el mapa, la ruta que vas a definir, tampoc serà la bona.

És important tenir un bon pla, sens dubte, amb el nivell de detall adequat i sobre tot pragmàtic (pots veure detalls de com planificar aquí) Però has de saber molt bé des d’on s’inicia aquest pla. Si no el mesures, si et mous des d’una posició errònia, faràs passes en fals, que es tradueixen, segur, en molt més esforç del previst per aconseguir arribar a l’objectiu desitjat.

I aquest “més esforç” té varies cares:

 • Més recursos econòmics directes necessaris
 • Més desgast dels recursos humans involucrats
 • Necessitat de més temps per aconseguir els resultats esperats
 • L’aparició de riscs que no pots preveure, i la resolució dels quals acostuma a impactar de nou en més esforç i més recursos
 • Un volum elevat de re-planificacions per aconseguir parcialment el que es volia inicialment
 • Una “no integració real” en les noves operatives preteses en l’organització, o una incorporació “forçada” que implica de nou molts més recursos humans, econòmics i desgast de l’equip.
 • Pèrdua del “momentum” i de la credibilitat en la transformació
 • …..

Mirem la nostra realitat:

Què em cal identificar com a mínim?

Al meu entendre, 4 aspectes són els que cal tenir en compte per enfocar amb més garanties d’èxit la implementació de l’estratègia que vols abordar.

Sobre la cultura de l’empresa

Cóm és de veritat la cultura en la meva empresa? Quins valors reals hi han? Què premio,  què valoro?

Al final, els comportaments concrets de l’organització són els que diuen quina cultura real hi ha. No ens creiem que “el que pensem que és”, sinó que “mirem” bé el que es fa, el que fem. Mirem la identitat de la companyia i com es viu. Des de la mateixa direcció, des del nostre propi comportament: amb quins criteris prioritzem, com premiem en l’organització, què potenciem i què penalitzem, com atraiem talent, de quin tipus, com desvinculem a les persones,…

Observar bé, en tota l’organització i des de la Direcció, els comportaments concrets.

Sobre l’ estratègia que vull aconseguir implementar

Com afecta als meus valors? Els haig de canviar? Com els meus valors i cultura ajuden a la seva implementació? O ans al contrari, la compliquen? Què cal?

Des del coneixement de la realitat, ara toca mirar l’estratègia que volem implementar, i visualitzar què li cal, si els valors que tinc i els comportaments són els que necessito, o si els tinc que adequar, evolucionar. Aquesta reflexió ens dona una magnitud clara de la distància real, i per tant, ens permet aproximar millor com cal fer la implementació de l’estratègia, en quins temps i amb quines dinàmiques de suport.

Sobre l’ajut per a seguir el camí

Si necessito canviar patrons de comportament, adequar valors, quin acompanyament em plantejo des del meu propi comportament com a CEO, Director General, a tota l’organització?

Davant d’una pressió temporal per implantar la teva estratègia, no pots infravalorar l’esforç necessari per adequar comportaments. Pots indicar noves normes, nous procediments, però si no s’integren, si no s’acompanyen, no es produeix la transformació real. I al cab d’un any, màxim any i mig, s’ha perdut el “momentum”, i tornen les antigues maneres.

Si requereixes fer ajustos, t’has de preguntar: de quin tipus?, en tots els nivells? Tinc el talent que em fa falta per aquesta estratègia? He proveït de les eines que li calen a la meva organització?

Identifica quin equip tens, com el pots desenvolupar, quines palanques internes tens i què necessites per acompanyar-te en el procés d’implementació de la teva estratègia. Assigna-hi el temps per a fer-ho, i t’ajudarà a que la teva planificació sigui molt més ajustada a la realitat.

Sobre la quantitat de temps que necessites per a canviar

I tu, quant de temps necessites tu? La teva organització necessita temps i tu també.

Una estratègia de creixement, d’internacionalització, d’e-commerce, de transformació digital, de racionalització de despeses, de….el que vulguis…. Totes elles necessiten saber molt bé el punt de partida, per implementar les accions necessàries i no anar-les improvisant pel camí.

I al final, tot va de persones, començant per a tu, com a líder de la nova estratègia, com a sponsor, de que sigui una realitat. Tu també has de reflexionar sobre les teves dinàmiques, el teu estil de lideratge, i el que el nou “momentum” de l’empresa necessita.

Has d’estar disposat a adequat també els teus comportaments, a que tot l’equip que involucres ho visqui i ho vegi, i a ser un element més de com s’integren les noves dinàmiques en l’organització

Desitjo que aquestes 4 reflexions t’ajudin a definir bé el PLA, el teu PLA.

Tenir un PLA A amb més garanties d’èxit, sempre té a veure amb tenir clar el punt d’origen i el punt de destí.

 Atreveix-te a preguntar-te, a ser sincer en la resposta!, és el primer pas per avançar ràpida i sòlidament.

La flexibilitat que cal, com es lidera amb èxit i formes d’implementar que són efectives i que involucren a tota l’organització t’ho aniré explicant en futurs posts.

Mentrestant, si tens qualsevol dubte, pots preguntar-me aquí